Passeja tranquil, mira, tria un o varis títols i pren seient. Aquí no hi ha pressa.