• Condicions Generals

  CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

  1) Àmbit d’aplicació i procediment de compra

  Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través del lloc web https://www.llibreriabookman.com del qual n’és titular Francesc Llopis Surrallés, nom comercial La Bookman Llibreria, amb CIF número 47716708B i domicili fiscal al Carrer Sant Llàtzer, 17 (17600) Figueres.

  Per qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres al telèfon (+34) 872.50.36.61, o enviant correu electrònic a info@llibreriabookman.com.

  La confirmació de la comanda implica l’acceptació de la compra i d’aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions

  particulars, la vostra relació amb La Bookman Llibreria.

  Els preus dels productes exposats al lloc web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), variable en funció de la seva tipologia en vigor: un 4% pels llibres i un 21% per la resta d’articles.

  Per a realitzar una comanda, l’usuari haurà d’inserir tots els articles que desitgi adquirir a la “cistella de la compra” i seguir les instruccions que s’hi indiquen.

  Durant el procés de compra, les despeses d’enviament es calculen automàticament per tal que pugueu veure l’import total de la vostra compra.


  2) Preu dels productes

  Els preus que s'indiquen a continuació de cada producte són totals (IVA inclòs) i a ells només cal afegir les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollides, s'especifiquen. 

  Els preus es reflecteixen en euros. 

  Els preus i condicions establerts són vàlids en tot moment, i són efectius només en la sessió oberta. 

  La informació de confirmació de la comanda, prèvia a l'acceptació de l'operació per part del comprador, especifica clarament els preus de cadascun dels articles escollits, l'especificitat de les despeses d'enviament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin aplicables.


  3) Disponibilitat dels productes i confirmació de la comanda

  Els productes oferts es distribueixen en la Península i Balears, Andorra i Canàries. Si la comanda necessita ser enviada a un altre lloc, per favor posi’s primer en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per informar-li de forma específica sobre aquest tema.

  Incloem en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que venem i aquesta es detalla a la pàgina d’informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un producte, més enllà de la qual es mostra a la pàgina d’informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, li informarem al més aviat possible per correu electrònic si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no estigués disponible.


  4) Condicions de lliurament

  El lliurament de les comandes serà realitzat per Francesc Llopis Surrallés pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada pel propi Francesc Llopis Surrallés. Les comandes es lliuraran a l'adreça designada del client. Francesc Llopis Surrallés no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui realitzar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui realitzar en absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Francesc Llopis Surrallés prendrà les mesures necessàries perquè el lliurament es pugui fer el més aviat possible, tant per a la satisfacció del remitent com per a la del consignatari.

  Francesc Llopis Surrallés es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a l'adreça de lliurament que senyaleu al formulari de comanda. Pot sol·licitar el lliurament dels articles en una altra adreça i a una persona física diferent de la que es subscriu a la comanda.

  Les comandes no es lliuraran en apartats de correus.

  Pel que fa a les entregues a hospitals, organismes públics i altres immobles on hi hagi restriccions d'accés al públic en general, Francesc Llopis Surrallés no garanteix que es realitzi directament al destinatari, complint la comanda i alliberada de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari a la recepció o lloc on es realitzi el control d'accés.

  El termini de lliurament dels articles és de 24-72 hores des que la comanda està enllestida per a comandes amb totes els productes en estat "Disponible", i de fins a 7 dies laborals per a les comandes que continguin productes amb l'estat "Disponible sota comanda", sempre i quan no aparegui cap inconvenient. En cas de superar-se els 30 dies naturals s’anul·larà la comanda, excepte pacte entre les parts.  

  El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la seva comanda. Els dies feiners compten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells són festius locals o nacionals.

  El càlcul d'aquest termini es basa en diversos factors, entre ells l'adreça de destinació i la rapidesa amb què podem processar i recollir els productes de la comanda d'enviament. 

  Les comandes pagades a través de transferència bancària s’enviaran així que aquesta sigui efectiva en compte.

  El càlcul de les despeses d’enviament dependrà de la zona de destí, tal i com apareix a la següent taula de tarifes:

  ENVIAMENTS NACIONALS (IVA INCLÒS)

  Província de Girona: 4,25 €

  Barcelona, Lleida i Tarragona: 5,15 €

  Resta de la Península: 9,20 €

  Balears: 11,50 €

  Canàries: 35 €

  Andorra: 15,20 €

  El cost definitiu de l’enviament és sempre el que consta a la factura emesa per La Bookman Llibreria.

  Per a consultar les tarifes internacionals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: info@llibreriabookman.com

  En enviaments a països no comunitaris, La Bookman Llibreria no es farà càrrec en cap cas del pagament d’impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

  L’enviament gratuït a partir de 100€ de compra es du a terme en enviaments a la Península.


  5) Reclamació de comandes

  Si no rebeu la comanda un cop transcorregut el termini de lliurament aproximat, poseu-vos en contacte amb nosaltres i farem immediatament la reclamació al transportista. Un cop obtinguda la resposta a la reclamació, ens posarem en contacte amb vosaltres.


  6) Forma de pagament

  El pagament dels articles seleccionats es farà mitjançant targetes de crèdit VISA o MasterCard, o transferència bancària.

  Pel pagament amb targeta: un cop valideu la vostra compra on s’informa de les característiques del producte, del preu complet i de les despeses d’enviament, arribareu al darrer pas per tal d’introduir les dades de la vostra targeta.

  Cal omplir els 16 dígits del número de la vostra targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat. La Bookman Llibreria disposa d’un servidor segur que garanteix la privacitat de les dades que transmeteu a la xarxa. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL i una passarel·la de pagament que processa la transacció de manera segura

  El cobrament de la vostra targeta es realitzarà en el moment de fer la compra.

  En cas que el TPV no accepti la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda i us informarem en línia que l’operació ha estat cancel·lada.


  7) Anul·lació de comandes

  La Bookman Llibreria es compromet a contactar per obtenir les dades correctes dels destinataris de comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d’enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament dels articles. En cas d’impossibilitat de contactar amb el client aquesta s’anul·larà en el termini de 30 dies sense reclamació per part del client.

  Si voleu anul·lar una comanda encara no expedida, ho podeu fer enviant-nos un correu electrònic a info@llibreriabookman.com amb el número de comanda.


  8) Devolucions de compres

  La Bookman Llibreria us informa que disposeu del dret de desistiment, sense al·legar cap motiu. Podeu exercir aquest dret d’acord amb les següents condicions:

  La Bookman Llibreria accepta totes les devolucions que s’efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del producte) sempre que el llibre o producte es trobi en perfecte estat. Un cop rebut, La Bookman Llibreria comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l’import.

  Si rebeu un llibre o altre producte en mal estat, el podeu retornar i La Bookman Llibreria us en reemborsarà l’import íntegre (preu del producte i despeses d’enviament). La responsabilitat de La Bookman Llibreria.

  Aquest dret de desistiment no s'aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal llibreriabookman.com que, d'acord amb la normativa en aquest àmbit, perquè són descàrregues de continguts digitals, enregistraments sonors, vídeos, discs i similars, productes personalitzats o que per motius d'higiene o altres excepcions legalment contemplades que no siguin susceptibles de desistiment.

  El comprador només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

  Formulari de desistiment


  9) Responsabilitat de la companyia

  Francesc Llopis Surrallés no es fa responsable dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com materials o corporals, que poguessin derivar-se del funcionament o ús indegut dels productes comercialitzats.

  El mateix succeeix amb els canvis realitzats en els productes per proveïdors. Francesc Llopis Surrallés no es fa responsable per part d'un client o d'un tercer dels danys indirectes, pèrdues d'explotació o pèrdua de beneficis que es produeixin per qualsevol mitjà, encara que Francesc Llopis Surrallés hagi previst aquests danys, pèrdues o danys o perjudicis o si la seva eventualitat s'hagués conegut.

  Francesc Llopis Surrallés no pot ser responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, en particular de serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendis.

  El que estableix aquesta clàusula no afectarà els drets reconeguts per la llei com a consumidor, ni el dret a desistir del contracte.

  En cas de disputa, el client podrà contactar primer amb Francesc Llopis Surrallés per arribar a una decisió amistosa.


  10) Seguretat i confidencialitat

  La Bookman Llibreria garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els seus clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers.+

  D’aquesta manera, La Bookman Llibreria garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb allò disposat al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

  Totes les dades facilitades pels nostres clients seran incloses en un fitxer automàtic de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de La Bookman Llibreria

  En compliment amb el RGPD, els clients de La Bookman Llibreria poden, en tot moment, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals posant-se en contacte amb la llibreria a través d’un correu electrònic a info@llibreriabookman.com, tot indicant com a assumpte “dades personals de la web”.

  11) Llei aplicable i sistema de resolució de reclamacions.

  En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, tindran coneixement de la matèria, seran els previstos per la legislació legal aplicable sobre jurisdicció competent, en la qual siguin atesos, en el cas de consumidors finals, en el lloc de compliment de l'obligació o del domicili del comprador.

  Podeu accedir a la Plataforma de resolució de litigis en línia a través d'aquest enllaç: 

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

  Formulari de Reclamacions o Queixes

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades